• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ' | 30 Μαΐου 2018, 21:46

    Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας, μεταξύ των οποίων ότι ο μέτοχος μειοψηφίας που εκπροσωπεί το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορεί να προκαλέσει σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και να προκαλέσει απόφαση, σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να εγερθούν αξιώσεις εναντίον των μελών του ΔΣ. Στην περίπτωση μας, αφού ο βασικός μέτοχος Cardfactory AG είχε απευθείας επιρροή στα μέλη του ΔΣ της ΕΒΕΚ ΑΕ, είναι φυσικό ότι, αυτά ουδέποτε θα ενέκριναν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης με θέμα την έγερση αγωγής εναντίον αυτών των ιδίων. Τον Αύγουστο του 2006, με μονομερή απόφαση των αρμοδίων της Cardfactory AG, ως εκπρόσωπων της Γενικής Συνέλευσης, ο μέτοχος μειοψηφία αποπέμφθει από μέλος του ΔΣ και δόθηκε εντολή στον εντωμεταξύ εκλεγέντα Γενικό Διευθυντή να μην πληροφορεί τον μέτοχο μειοψηφίας για κανένα θέμα της εταιρίας. Την κατάσταση της εταιρίας και την πρόθεση του βασικού μετόχου, να λύσει την εταιρία και να την θέσει σε εκκαθάριση, πληροφορήθηκε ο μέτοχος της μειοψηφίας στην Γενική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα μετά από έξι μήνες, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2007, όπου και του ανακοινώθηκε ότι η ζημία της ΕΒΕΚ ΑΕ για το έτος 2006 θα ανέρχονταν στο 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Εγώ, ως μέτοχος μειοψηφίας τους πρότεινα, παρόλα ταύτα να μην λύσουν την εταιρεία και να την θέσουν σε εκκαθάριση και να μην απολύσουν το προσωπικό , αλλά να διαπραγματευτούν με υποψηφίους τους οποίους είχα εξεύρει εγώ, την μεταβίβαση του 70% των μετοχών της ΕΒΕΚ ΑΕ που είχαν στην κατοχή τους. Ακόμη τους παρακάλεσα να μου ανακοινώσουν ποιες ήταν οι οικονομικές απαιτήσεις τους. Αυτοί όχι μόνο δεν μου ανακοίνωσαν ποτέ τις απαιτήσεις τους, αλλά όταν διαπραγματεύθηκαν με τον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος εξευρέθη κατόπιν δικών μου ενεργειών και μόνο, του απαγόρευσαν να έχει επικοινωνία μαζί μου για να μην ενημερωθώ εγώ το τίμημα και τους όρους της εξαγοράς. Ορίστηκαν διαχειριστές δύο αρμόδιοι της Cardfactory AG, συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις με τον νέο υποψήφιο αγοραστή, όπου οι αρμόδιοι της Cardfactory AG δεν μεταβίβαζαν μόνο τις μετοχές τους του 70%, αλλά προχώρησαν και σε συμφωνίες για τις απαιτήσεις της εταιρίας, τις υποχρεώσεις leasing, τις υποχρεώσεις προς την εφορία κτλ, χωρίς να προκαλέσουν Γενική Συνέλευση, και κάνοντας κατάχρηση της καταστατικής πλειοψηφίας. Εγώ ως μέτοχος μειοψηφίας πληροφορήθηκα την συμφωνία τον Ιούλιο του 2007, όταν συνεκλήθη Γενική Συνέλευση, η οποία κατ’ απαίτηση του νέου αγοραστή, θα έπρεπε να αποφασιστεί η αναβίωση της εταιρίας, πράγμα το οποίο έλαβε χώρα. Στην Συνέλευση αυτή οι αρμόδιοι της Cardfactory AG ανακοίνωσαν την συμφωνία, όχι όμως και το περιεχόμενο της, με τον νέο αγοραστή και του παρέδωσαν και τα κλειδιά της επιχείρησης. Όπως προαναφέρθηκε, αίτημα μου να εγερθεί αξίωση εναντίον των μελών της διοίκησης δεν επρόκειτο να εγκριθεί. Στην υποθετική περίπτωση, όμως, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, εγώ, ως μέτοχος μειοψηφίας για να μπορέσω να θεμελιώσω την αξίωση μου, και να προσδιοριστεί το ύψος της προσκληθείσης ζημίας, θα έπρεπε να είχα πρόσβαση στα αρχεία της εταιρίας, πράγμα το οποίο μου απαγορεύτηκε από Αύγουστο του 2006. Την πρόσβαση στα αρχεία της εταιρίας την απόκτησα, ως μέτοχος της μειοψηφίας μετά την αναβίωση της. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ναι μεν ο νόμος επιτρέπει ο μέτοχος μειοψηφίας να προκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα την έγερση αγωγής κατά των μελών του ΔΣ, όμως, για να μπορέσει να στοιχειοθετήσει το ύψος της ζημίας, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα αρχεία της εταιρίας. Συνεπώς, στην πράξη, το δικαίωμα αυτό της μειοψηφίας δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, κατά την γνώμη μας, θα πρέπει στον νέο νόμο να προβλεφθεί όρος σύμφωνα με τον οποίο, τα μέλη του ΔΣ να παρέχουν χωρίς κωλύματα και εμπόδια κάθε πληροφορία την οποία ζητά ο μέτοχος μειοψηφίας για την στοιχειοθέτηση της ζημίας του, και ότι ο μέτοχος μειοψηφίας, εάν έχει υποστεί ζημία θα έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγή κατά των μελών του ΔΣ, ανεξαρτήτως εάν έχει συγκληθεί Γενική Συνέλευση.