• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Μουντριχα' | 30 Μαΐου 2018, 23:21

    Προτείνω να διαγραφεί το "άμεσα" από το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου καθώς η δημοσιότητα προϋποθέτει ενέργειες οι οποίες είναι χρονοβόρες (notarization, apostille, μετάφραση και επικύρωση των προς δημοσιότητα εγγράφων ) εκτός εάν απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής , πχ γίνονται δεκτά έγγραφα που δεν φέρουν apostille η έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα η /και χωρίς επικύρωση Η δεύτερη παράγραφος δεν είναι πληρως κατανοητή και θα πρότεινα να διευκρινιστει Εννοείτε διάφορες μεταξύ στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ για την εταιρεία και στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜη για το υποκατάστημα ;