• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΝΔΑΝΑΣ' | 30 Μαΐου 2018, 23:14

    Σύμφωνα και με τις Οδηγίες της ΕΕ υπάρχει ανάγκη για ενεργητική συμμετοχή των μετόχων -φυσικών προσώπων. Προτείνω όπως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε ΔΣ, ειδικότερα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, έπρεπε να είναι η προσωπική κατοχή τίτλων αξίας τουλάχιστον 5.000ευρω και σε κάθε περίπτωση το 1/3 αυτών θα έπρεπε να εκλέγονται μεταξύ των μικρομετόχων. Δυστυχώς η καθημερινότητα που ζούμε αναδεικνύει ότι τα περισσότερα μέλη των ΔΣ είναι αχυράνθρωποι των τραπεζών, κυρίως σε εκπροσώπηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, με μοναδικό στόχο την αλληλοεξυπηρέτηση σε βάρος των εταιρειών.