Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ή να διορισθεί εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους του διοικητικού συμβουλίου φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 84, η εκλογή ή ο διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι άκυρος.

3. Τυχόν επιπλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή ασυμβίβαστα, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν θίγονται. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει περαιτέρω προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές δεν αντίκεινται σε άλλες διατάξεις.

 • 30 Μαΐου 2018, 23:35 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΝΔΑΝΑΣ

  Σύμφωνα και με τις Οδηγίες της ΕΕ υπάρχει ανάγκη για ενεργητική συμμετοχή των μετόχων -φυσικών προσώπων.
  Προτείνω όπως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε ΔΣ, ειδικότερα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, έπρεπε να είναι η προσωπική κατοχή τίτλων αξίας τουλάχιστον 5.000ευρω και σε κάθε περίπτωση το 1/3 αυτών θα έπρεπε να εκλέγονται μεταξύ των μικρομετόχων.
  Δυστυχώς η καθημερινότητα που ζούμε αναδεικνύει ότι τα περισσότερα μέλη των ΔΣ είναι αχυράνθρωποι των τραπεζών, κυρίως σε εκπροσώπηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, με μοναδικό στόχο την αλληλοεξυπηρέτηση των συνήθως σε βάρος των εταιρειών.

 • 30 Μαΐου 2018, 23:14 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΝΔΑΝΑΣ

  Σύμφωνα και με τις Οδηγίες της ΕΕ υπάρχει ανάγκη για ενεργητική συμμετοχή των μετόχων -φυσικών προσώπων.
  Προτείνω όπως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε ΔΣ, ειδικότερα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, έπρεπε να είναι η προσωπική κατοχή τίτλων αξίας τουλάχιστον 5.000ευρω και σε κάθε περίπτωση το 1/3 αυτών θα έπρεπε να εκλέγονται μεταξύ των μικρομετόχων.
  Δυστυχώς η καθημερινότητα που ζούμε αναδεικνύει ότι τα περισσότερα μέλη των ΔΣ είναι αχυράνθρωποι των τραπεζών, κυρίως σε εκπροσώπηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, με μοναδικό στόχο την αλληλοεξυπηρέτηση σε βάρος των εταιρειών.