• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΝΔΑΝΑΣ' | 30 Μαΐου 2018, 23:35

    Σύμφωνα και με τις Οδηγίες της ΕΕ υπάρχει ανάγκη για ενεργητική συμμετοχή των μετόχων -φυσικών προσώπων. Προτείνω όπως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε ΔΣ, ειδικότερα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, έπρεπε να είναι η προσωπική κατοχή τίτλων αξίας τουλάχιστον 5.000ευρω και σε κάθε περίπτωση το 1/3 αυτών θα έπρεπε να εκλέγονται μεταξύ των μικρομετόχων. Δυστυχώς η καθημερινότητα που ζούμε αναδεικνύει ότι τα περισσότερα μέλη των ΔΣ είναι αχυράνθρωποι των τραπεζών, κυρίως σε εκπροσώπηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, με μοναδικό στόχο την αλληλοεξυπηρέτηση των συνήθως σε βάρος των εταιρειών.