• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος' | 30 Μαΐου 2018, 23:18

    Το ελάχιστο κεφάλαιο είτε θα πρέπει να παραμείνει στο σημερινό ύψος, είτε θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει κεφαλαιουχικη εταιρεία με το ελάχιστο ύψος κεφαλαίου π.χ. ΙΚΕ