• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΝΔΑΝΑΣm' | 30 Μαΐου 2018, 23:32

    Σε προστασία των μετόχων - φυσικών προσώπων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, θα πρέπει να περιληφθεί και η έμμεση ζημιά τους, ώστε να μη υπάρχουν νομικίστικα παράθυρα, όπως λόγω απώλειας μερισμάτων ή αξίας της μετοχής