• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος' | 31 Μαΐου 2018, 00:21

    Σε περίπτωση που οι μη αποπληρωθείσες μετοχές, ανήκουν σε νέο μέτοχο της εταιρείας, ο οποίος απέκτησε τις μετοχές μετά από ολική ή μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε αυτές , είτε να διατεθούν σε υπόλοιπους νέους μετόχους , που απέκτησαν την ιδιότητα μετόχου με την ίδια απόφαση αύξησης κεφαλαίου, είτε να διατεθούν εκ νέου, για συγκεκριμένη μικρή χρονική διάρκεια, σε νέους δυνητικά μετόχους της εταιρείας.