• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα' | 31 Μαΐου 2018, 11:58

    Προτείνουμε να εξεταστεί, εάν θα μπορούσε να διευκρινιστεί η φράση " Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη", καθώς ειναι πολύ γενική. Π.Χ. περιλαμβάνει τoυς κώδικες και τα policies που εκδίδει μια εταιρεία; Τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις της; δικαστικά έγγραφα ή απαντήσεις εξωδίκων; απαντήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;