• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:53

    Άρθρο 4 παρ. 3 εδ. γ: Δεν είναι σαφές πού αναφέρεται η φράση «χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης»- στη σύνταξη του Καταστατικού; Άρθρο 4 παρ. 4: Δεν είναι σαφές τι δεν εφαρμόζεται ως προς την προηγούμενη παράγραφο (αρθ. 4 παρ. 3): η τροποποίηση με απόφαση ή η σύνταξη με του καταστατικού από το ΔΣ;