• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:40

    Άρθρο 21 παρ. 3 στοιχ. δ’: Προτείνεται διόρθωση της παραπομπής σε άρθρο 41 παρ. 2. Προτείνουμε να μπορούν και άλλα πρόσωπα να κάνουν την πιστοποίηση (όχι μόνο ελεγκτές) ώστε να είναι πιο ευέλικτη και γρήγορη η διαδικασία, π.χ. υπάλληλοι της Περιφέρειας όπως ίσχυε έως τώρα.