• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:15

    Άρθρο 22 παρ. 2: Είναι ασαφής η απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης επιστροφής κεφαλαίο. π.χ. επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου.