• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:26

    Άρθρο 54 παρ. 2: Προτείνεται για την περίπτωση της επικαρπίας και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση να ασκείται από τον ψιλό κύριο (δεδομένου ότι πρόκειται περί μη περιουσιακού δικαιώματος). Να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω δικαιώματα (Επικαρπία, ενέχυρο κλπ) πρέπει να εγγράφονται με σημείωση στο βιβλίο μετόχων.