• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:01

    Άρθρο 67 παρ. 3: Προτείνεται, εκτός από τις περί τραπεζικού απορρήτου διατάξεις, να μην ισχύουν έναντι του αντικαταστάτη και οι διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο π.χ. στην περίπτωση εγγυητών φυσικών προσώπων στο ομολογιακό δάνειο. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να εξετασθεί και υπό το πρίσμα της συμβατότητάς του με τον GDPR.