• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:47

    Άρθρο 86 παρ. 3: Προτείνουμε να διαγραφεί διότι δημιουργεί αβεβαιότητα στις συναλλαγές.