• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:09

    Άρθρο 107: Προτείνουμε να απαλειφθεί η ευθύνη του ΔΣ για άμεση ζημία των μετόχων και τρίτων.