• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:20

    Άρθρο 140 παρ. 2: στο α’ εδάφιο «Στην περίπτωση προσυπογραφής πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136», προτείνουμε να πρστεθεί «…σύμφωνα με το άρθρο 135 και 136».