• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:59

    Άρθρο 170 παρ. 2: Θεωρούμε ότι το πέρας της εκκαθάρισης δεν μπορεί να τεκμαίρεται διοτι δημιουργείται αβεβαιότητα (π.χ. δεν χρειάζεται η υποβολή χρηματοοοικονομικών καταστάσεων πέρατος εκκαθάρισης;)