• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 31 Μαΐου 2018, 12:18

    Το πέρας της εκκαθάρισης δεν μπορεί να τεκμαίρεται με τη λήξη της πενταετίας , ειδικά όταν υπάρχουν σημαντικά πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ.) τα οποία δεν έχουν εκκαθαριστεί