• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ' | 20 Αυγούστου 2018, 14:24

    δ. Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δε μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα. Επειδή στόχος είναι η ένταξη υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που τις περισσότερες φορές διακόπτονται από οδικό δίκτυο ή ρέμα προτείνω την εξής συμπλήρωση: "Κατ’ εξαίρεση και στην περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε ΕΠΜΜΜ, αναγνωρισμένο οδικό δίκτυο μπορεί να διακόπτει την έκταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπονηθεί από την Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα και εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κυκλοφοριακή μελέτη, που εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη λειτουργικότητα της Μονάδας με το οδικό δίκτυο. Κατ’ εξαίρεση και στην περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε ΕΠΜΜΜ, ρέμα μπορεί να διακόπτει την έκταση υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπονηθεί από την Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα και εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, μελέτη διευθέτησης του ρέματος που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων."