Άρθρο 05 – Εσωτερική οργάνωση των ΕΠΜΜΜ

1) Το ΕΠΜΜΜ δεν πολεοδομείται. Για την εσωτερική οργάνωσή του, καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρούσα, Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης (Σχέδιο Διάταξης). Το Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης, το οποίο εγκρίνεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης, πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή με το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόμηση και, ανάλογα με τις συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, τη δημιουργία και άλλων βασικών υποδομών.
2) Οι υποδομές του ΕΠΜΜΜ θα προκύπτουν από τις μελέτες και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του παρόντος και θα καταγράφονται στην απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων. Η κατασκευή Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων ή η σύνδεση με τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων του οικείου Δήμου, εφόσον αυτή έχει πλεονάζουσα δυναμικότητα να υποδεχθεί τα απόβλητα του ΕΠΜΜΜ, καθώς και η κατασκευή μονάδας Εναπόθεσης – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή η ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, θεωρούνται απαραίτητες ελάχιστες υποδομές και προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης.
3) Στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, τηρούνται τα κατωτέρω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 30%
β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 0,6
γ. Στο ΕΠΜΜΜ προβλέπεται ζώνη πρασίνου ίση με την προβλεπόμενη στα επιχειρηματικά πάρκα της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.3982/2011. Στην εσωτερική οργάνωση του ΕΠΜΜΜ δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί κοινόχρηστοι χώροι και οι άξονες κίνησης μπορεί να παραμένουν τμήμα της ιδιοκτησίας τους.
δ. Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δε μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα.
4) Σχετικά με την υλοποίηση των έργων υποδομής, το χρόνο και τη διαπίστωση ολοκλήρωσής τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο αρ.53 του Ν.3982/2011.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».