• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΜΑΡΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ' | 3 Σεπτεμβρίου 2018, 11:01

    Προτείνεται να καταργηθεί ο περιορισμός (β) του άρ.2. Η κατάργηση του θεωρείται εύλογη δεδομένου ότι το ΕΠΜΜΜ απαιτεί έκταση τουλάχιστον 100 ή 150 στρ, δηλαδή μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την ίδρυση ενός ΕΠ βάσει του Ν.3982/2011. Αλλά και στην περίπτωση ύπαρξης ενός ΕΠ μεγαλύτερου μεγέθους είναι σχεδόν απίθανο να υπάρχει τόσο μεγάλη έκταση εντός των ορίων του για την εγκατάσταση μιας μόνο μονάδας. Εναλλακτικά, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη ως εξής: "τεκμηριωμένη αδυναμίας εγκατάστασης της ΜΜΜ σε τυχόν υφιστάμενο ΕΠ εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας" ή "εντός του ίδιου Δήμου", καθώς οι Καλλικρατικοί Δήμοι καταλαμβάνουν πλέον μια μεγάλη σε μέγεθος έκταση. Ωστόσο, η κατάργηση της σχετικής διάταξης θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των ήδη εγκατεστημένων ΜΜΜ που θέλουν να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία εντός ενός ΕΠΜΜΜ στη θέση στην οποία βρίσκονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε ΕΠ στην ευρύτερη περιοχή (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα κτλ.)