• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΜΑΡΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ' | 3 Σεπτεμβρίου 2018, 13:08

    Προτείνεται να εισαχθεί στο άρθρο 3 ή σε νέο άρθρο η διαδικασία προέγκρισης σχετικά με την καταλληλότητα χωροθέτησης ΕΠΜΜΜ. Αντίστοιχο στάδιο προέγρκισης προβλέπεται για τη χωροθέτηση Ε.Χ.Σ. (Ν.4447/2016, άρθρο 10) όπως και για την ίδρυση Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων (Ν.4002/11, ΚΥΑ 177/2012, ΦΕΚ 319/Β/2012) Η προέγκριση καταλληλότητας χωροθέτησης είναι απαραίτητη τόσο γιατί διασφαλίζει την υλοποίηση της επένδυσης στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, όσο και γιατί προφυλάσσει τον επενδυτή -ειδικά στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης- από το μεγάλο κόστος που απαιτεί η σύνταξη των μελετών εσωτερικής οργάνωσης του ΕΠΜΜΜ που πρέπει να κατατεθούν βάσει των σημερινών διατάξεων ως συνοδευτικές μελέτες του αιτήματος έγκρισης του ΕΠΜΜΜ. Για την προέγκριση προτείνεται να κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓ Βιομηχανίας και Ανάπτυξης τα εξής: - Τοπογραφικό διάγραμμα - Έγκριση Δασαρχείου και Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. - Συνοπτική Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης Χωροθέτησης Η υπηρεσία θα ελέγχει τα δικαιολογητικά και θα εκδίδει την προέγκριση καταλληλότητας χωροθέτησης κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.