• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ' | 19 Ιανουαρίου 2019, 11:33

    Δεν είναι ξεκάθαρο και δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να δικαιολογεί γιατί η έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου προγενέστερου σήματος που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 - και η οποία αίρει το κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου κώλυμα - δεν αίρει και το κώλυμα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου που επίσης αφορά προγενέστερα δικαιώματα τρίτου. Η οδηγία στο σχετικό σημείο περιλαμβάνει όλα τα προγενέστερα δικαιώματα που μπορεί να προσβάλλονται και δίνει την δυνατότητα συναίνεσης του δικαιούχου τους σε όλες τις περιπτώσεις.