• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ' | 25 Ιανουαρίου 2019, 18:29

    Άρθρο 46 Δημοσίευση αποφάσεων Προς αποφυγή αμφιβολιών, η διατύπωση θα πρέπει να διορθωθεί, ώστε να αναφέρεται, ότι οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντα, από τον ενάγοντα, αλλά με έξοδα του εναγομένου.