• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Λογαράς' | 28 Ιανουαρίου 2019, 11:02

    Παρ. 2. εδ. β’ Θα πρέπει να προσδιοριστεί με ποιον τρόπο η Διεύθυνση Σημάτων θα ενημερώνει τον δικαιούχο του σήματος σχετικά με την λήξη της καταχώρισης. Παρ. 3 εδ. γ’ Σε περίπτωση μερικής καταβολής των παραβόλων κι εφόσον δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός στην αίτηση, πώς θα προσδιορίζεται ποιες κλάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών θα ανανεώνονται; Προτείνεται η ενημέρωση του δικαιούχου και η δυνατότητα συμπληρωματικής καταβολής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.