• Σχόλιο του χρήστη 'Αποστολος Θεοδώρου - Θανος Μασούλας' | 28 Ιανουαρίου 2019, 12:15

    Άρθρο 9-Ανατύπωση του σήματος σε λεξικά. Με το άρθρο αυτό λύνεται το πρόβλημα, κατά το οποίο οι απομιμητές σημάτων χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την αναγραφή του σήματος σε λεξικά, ισχυρίζοντο ότι αυτό είναι κοινόχρηστο. Το ανωτέρω άρθρο επιβάλλει στον εκδότη του λεξικού, μετά από αίτημα του δικαιούχου του σήματος, να προσθέσει δίπλα στη λέξη-σήμα σε επόμενη έκδοση του έργου ότι πρόκειται για καταχωρισμένο σήμα. Η διάταξη αυτή υπήρχε στις Κοινοτικές οδηγίες αλλά δεν είχε ποτέ εναρμονισθεί στο εθνικό δίκαιο.