Άρθρο 09 – ( Άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανατύπωση του σήματος σε λεξικά

Εάν η ανατύπωση του σήματος σε λεξικό, εγκυκλοπαίδεια, ή παρόμοιο έργο αναφοράς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, δημιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί την κοινή ονομασία των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή τις οποίες έχει καταχωρισθεί το σήμα, ο εκδότης, μετά από αίτηση του δικαιούχου του σήματος, μεριμνά ώστε η ανατύπωση του σήματος να συνοδεύεται, χωρίς καθυστέρηση, και, στην περίπτωση έργου σε έντυπη μορφή, κατά την επόμενη έκδοση του έργου το αργότερο, από ένδειξη ότι πρόκειται για καταχωρισμένο σήμα.

 • Άρθρο 9-Ανατύπωση του σήματος σε λεξικά.

  Με το άρθρο αυτό λύνεται το πρόβλημα, κατά το οποίο οι απομιμητές σημάτων χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την αναγραφή του σήματος σε λεξικά, ισχυρίζοντο ότι αυτό είναι κοινόχρηστο.

  Το ανωτέρω άρθρο επιβάλλει στον εκδότη του λεξικού, μετά από αίτημα του δικαιούχου του σήματος, να προσθέσει δίπλα στη λέξη-σήμα σε επόμενη έκδοση του έργου ότι πρόκειται για καταχωρισμένο σήμα.

  Η διάταξη αυτή υπήρχε στις Κοινοτικές οδηγίες αλλά δεν είχε ποτέ εναρμονισθεί στο εθνικό δίκαιο.

 • 1. Άρθρο 9-Ανατύπωση του σήματος σε λεξικά.

  Με το άρθρο αυτό λύνεται το πρόβλημα, κατά το οποίο οι απομιμητές σημάτων χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την αναγραφή του σήματος σε λεξικά, ισχυρίζοντο ότι αυτό είναι κοινόχρηστο.

  Το ανωτέρω άρθρο επιβάλλει στον εκδότη του λεξικού, μετά από αίτημα του δικαιούχου του σήματος, να προσθέσει δίπλα στη λέξη-σήμα σε επόμενη έκδοση του έργου ότι πρόκειται για καταχωρισμένο σήμα.

  Η διάταξη αυτή υπήρχε στις Κοινοτικές οδηγίες αλλά δεν είχε ποτέ εναρμονισθεί στο εθνικό δίκαιο.