• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνος Μαρκάκης' | 29 Ιανουαρίου 2019, 08:54

    Συμφώνως προς το ανωτέρω σχόλιο των κ. Θεοδώρου & Μασούλα, προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 7 εδ. (α) ως εξής: "7. Η ακυρότητα του σήματος επέρχεται όταν η σχετική απόφαση καταστεί αμετάκλητη."