• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνος Μαρκάκης' | 29 Ιανουαρίου 2019, 08:45

    Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σεβασμού της αναιρετικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτείνεται η αντικατάσταση του όρου "τελεσίδικη" από τον όρο "αμετάκλητη".