• Σχόλιο του χρήστη 'Βαγενάς Δημήτρης' | 28 Φεβρουαρίου 2019, 14:03

    Τα 34 από τα 69 μέλη της EBRD έχουν δημογραφικό πρόβλημα (και μάλιστα το μεγαλύτερο παγκοσμίως). Επειδή και η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, έχουμε καταλήξει σε ένα νομοσχέδιο 7 άρθρων για την επίλυσή του (80%) που πρέπει να συζητηθεί στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και να κοινοποιηθεί (ή πωληθεί) σε αυτά τα μέλη-κράτη της EBRD. Πρωταρχικά θα μπορούσαμε σαν χώρα να καταλήξουμε σε ένα συγχρηματοδοτούμενο project 10 δις. ευρώ (6 δις. ευρώ το Ελ. Δημόσιο και 4 δις. ευρώ ο Ιδιωτικός Τομέας)(4 εγχ. Συστημικές τράπεζες, ΕΤΕπ, EBRD από 600 εκ. ευρώ και 400 εκ. ευρώ όλες οι εγχ. συνεταιριστικές τράπεζες) για την δημιουργία 220.000 νέων θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης δηλ. το 10% του δημογραφικού προβλήματος απορροφώντας τους καλύτερους ανέργους, ημιαπασχολούμενους, brain drain. Θα έχει δηλ. CapEx όσο μια μεγάλη στρατηγική επένδυση π.χ. συγκρινόμενη με αυτή του Ελληνικού ή του αγωγού East Med etc. Επείγει λοιπόν να προωθήσουμε αυτό το σχέδιο νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ώστε να βολιδοσκοπήσουμε και το ρίσκο που τυχόν θα αναλάμβανε το Ελ. Δημόσιο. Δηλ. σε αρχικό στάδιο και μέχρι να ωριμάσει το σχέδιο νόμου δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό κόστος για τους εμπλεκόμενους. Το όφελος για τον τραπεζικό κλἀδο είναι ότι υπάρχει διασπορά κινδύνου με μία διόλου ευκαταφρόνητη κεφαλαιακή συμμετοχή για τον ισολογισμό τους. Αν πάλι δεν υπάρχει διάθεση ρίσκου θα μπορούσαμε να περιοριστούμε πιλοτικά σε ένα Δήμο (π.χ. των 50.000 κατοίκων). Τότε το συνολικό Capex γίνεται 26 εκ. ευρώ (18 εκ. ευρώ ο Δημόσιος Τομέας και 8 εκ. ευρώ ο ιδιωτικός) για την δημιουργία 800 – 1000 θέσεων εργασίας. Το σχέδιο νόμου αυτό για την πραγματική οικονομία προέκυψε από την ανάγκη ότι στον Δήμο που κατοικώ δεν υπήρχε αυτή η αναπτυξιακή κοινότητα των 800-1000 ατόμων για να βασιστώ σαν ελεύθερος επαγ/τίας και να κάνω πράγματα. Οπότε έπρεπε να δημιουργηθεί. Δηλ. προσπαθούμε να δούμε το πρόβλημα ολιστικά και από την μεγάλη εικόνα και το γενικό να πάμε στο ειδικό. Σε αυτό το μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο project των 10 δισ. ευρώ καθοριστικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.