• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 8 Μαρτίου 2019, 10:53

    Όλα τα σχόλια του WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου είναι αναρτημένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.wwf.gr/images/pdfs/sholia_sti_diavoyleysi_gia_tin_elliniki_anaptixiaki_trapeza.pdf Απόσπασμα επί του Άρθρο 1 Παρ’ ότι ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής αναφέρονται αποσπασματικά στο Άρθρο 2, τα παραδείγματα άλλων αναπτυξιακών τράπεζων, διεθνώς, αναδεικνύουν τη σημασία της συμπερίληψης στην καταστατική εντολή (mandate) στόχων όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η απανθρακοποίηση του οικονομικού συστήματος ή η περιβαλλοντική βιωσιμότητα γενικότερα (Πίνακας 1). Για παράδειγμα, οι επενδύσεις της Γερμανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (KfW) οφείλουν να απαντούν σε τρεις προκλήσεις: 1) την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, 2) την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική εξέλιξη, 3) τη γήρανση του πληθυσμού. Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέτει ως στρατηγικούς στόχους τη χρηματοδότηση δράσεων που απαντούν στις προκλήσεις 1) της κλιματικής αλλαγής και 2) της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, με υπο-στόχους: • την προώθηση της καινοτομίας, • τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), • τις επενδύσεις σε υποδομές, • τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος . Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία είναι ότι η καταστατική εντολή (mandate) της ΕΑΤ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1, θα πρέπει (μεταξύ άλλων) να συμπεριλαμβάνει ρητά τον στόχο μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλού οικολογικού αποτυπώματος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν υφίσταται στο σχέδιο νόμου.