• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ' | 21 Απριλίου 2019, 03:03

    Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ πρέπει να ισχύει από την ώρα που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής. Δεν είναι δυνατόν, να προσκομίζει κάποιος μία μεταβολής μιας εταιρείας και η καταχώρηση να γίνεται μετά από 3 μήνες (Αθήνα), ή 10 μέρες (Επαρχία), επειδή δεν υπάρχουν άτομα για να καταχωρήσουν τα δικαιολογητικά.