• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΛΙΟΥ' | 23 Απριλίου 2019, 02:14

    Στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Γιατί από αυτή τη διαδικασία έχουν εξαιρεθεί η υπάλληλοι με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου?