• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΛΙΟΥ' | 23 Απριλίου 2019, 02:28

    Στην παρ 7 του αρ 3 προβλέπεται ότι προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από μέρους σας και να διορθωθεί.