• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ' | 24 Απριλίου 2019, 11:18

    Με το άρθρο αυτό καταργείται η εποπτεία των Ανωνύμων Εταιρειών από τις Περιφερειακές Ενότητες και καθίσταται εποπτεύουσα αρχή η Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ωστόσο δεν έχει τεθεί κάποιο χρονικό περιθώριο προσαρμογής για να εφαρμοστεί αυτή η μετάβαση. Θα είναι έτοιμη και αποτελεσματική η Υπηρεσία ΓΕΜΗ να αντιμετωπίσει τροποποιήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύμων εταιρειών? Γιατί δεν προβλέπεται κάποια αξιοποίηση του εκπαιδευμένου ανθρωπίνου δυναμικού των Περιφερειών? Πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα κατά την εφαρμογή του νέου νόμου ακριβώς γιατί δεν υπάρχει μεταβατικό στάδιο ούτε αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.