• Σχόλιο του χρήστη 'Επιμελητήριο Ημαθίας' | 2 Μαΐου 2019, 09:48

    Στην 5η παράγραφο του 3ου άρθρου θα πρέπει να αναφερθεί πως μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω, το έργο του εν λόγω επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να διεκπεραιώνεται από δικηγόρο αντίστοιχης ειδίκευσης, που θα προσλαμβάνεται από το Επιμελητήριο με ετήσια σύμβαση έμμισθης εντολής, θα εδρεύουν σε αυτό.