• Σχόλιο του χρήστη 'Επιμελητήριο Ημαθίας' | 2 Μαΐου 2019, 09:10

    Στην 7η παράγραφο του 3ου άρθρου, θα πρέπει να αναφερθεί πως ο προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, μέχρι την επιλογή του με τις διατάξεις αυτές, θα μπορεί να επιλέγεται από τον Προέδρο του Επιμελητηρίου, ο οποίος με πράξη του θα ορίζει και τα στελέχη-πιστοποιημένους χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.