• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ' | 7 Μαΐου 2019, 20:27

    Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα προσπάθεια υποβάθμισης του Επιμελητηριακού θεσμού. Επιχειρείται ξεκάθαρα ο διαχωρισμός του ΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια, οδηγούμαστε σε πλήρη αυτονόμηση και αυτοτέλεια του ΓΕΜΗ και η λειτουργία του αποξενώνεται από το Επιμελητηριακό θεσμό. Η πρόθεση δημιουργίας αυτοτελούς Υπηρεσίας ΓΕΜΗ διακριτής από τις λοιπές υπηρεσιακές δομές και με αρμοδιότητες που θα ασκούνται από τον προιστάμενο και τους υπαλλήλους της καθώς επίσης και η προσπάθεια διαχωρισμού του στελεχιακού δυναμικού των Επιμελητηρίων σε πιστοποιημένους και μη χρήστες θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των Επιμελητηρίων . Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε η ΥΓΕΜΗ να παραμείνει στα πλαίσια λειτουργίας των Επιμελητηρίων ως Τμήμα του οργανισμού κάθε Επιμελητηρίου.