• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ' | 7 Μαΐου 2019, 20:20

    Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα προσπάθεια υποβάθμισης του Επιμελητηριακού θεσμού. Επιχειρείται ξεκάθαρα ο διαχωρισμός του ΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια οδηγούμαστε σε πλήρη αυτονόμηση και αυτοτέλεια του ΓΕΜΗ και πλέον η λειτουργία του αποξενώνεται από τον Επιμελητηριακό θεσμό. Η δημιουργία αυτοτελών και διακριτών από τις λοιπές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου ΥΓΕΜΗ που οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται αποκλειστικά από τον προιστάμενο και τους υπαλλήλους της μας οδηγούν στην δημιουργία ενός δυκτίου υπηρεσιών που θα φιλοξενούνται εντός των υπαρχουσών δομών, θα είναι εκτός φυσικής ιεραρχίας και δεν θα ε΄χουν σχέση με την λοιπή λειτουργία των Επιμελητηρίων Τέτοιες προτάσεις δημιουργούν υπηρεσίες και υπαλλήλους δύο κατηγοριών στον ίδιο φορέα και υποσκάπτουν την λειτουργία και της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων που θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.