• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ' | 8 Μαΐου 2019, 12:21

    Επί του άρθρου 29 παρ. 2, προτείνουμε: Να καθορίζεται σαφώς, ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων,αποτελούν εξ'ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, και ενσωματώνονται στα λοιπά έσοδά τους, ανήκοντας έτσι, στον ενιαίο προϋπολογισμό της εκάστοτε χρήσης, εφόσον οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ανήκουν οργανικά, σε αυτά. Επί του ποσοστού: Το ποσοστό για την κάλυψη των παγίων δαπανών που καλύπτει η εν λόγω παράγραφος, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5%.