• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ' | 8 Μαΐου 2019, 14:30

    Αναφορικά με την παρ. 4, του άρθρου 3, πιστεύω οτι πρέπει να παραμείνει ως έχει, δεδομένου οτι κάθε υπόχρεος πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα επιλογής της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ που του παρέχει τις καλύτερες, κατά την κρίση του, υπηρεσίες.