• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' | 8 Μαΐου 2019, 19:45

    To E.E.A. εκφράζει την έντονο προβληματισμό και την αντίθεσή του στην τροποποίηση της ΚΕΕ για τις διατάξεις του άρθρου 3, με την οποία η υποστήριξη και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, ο οποίος επιλέγει και τοποθετεί τον Προϊστάμενο και το προσωπικό της μονάδας, ομοίως, η αναλογικά αντίστοιχη εξουσία των Προέδρων των Επιμελητηρίων, και τέλος, η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση αρμοδιοτήτων ΓΕ.ΜΗ. από τον Προϊστάμενο, πρέπει να προβληματίσουν έντονα, ώστε να συνεκτιμηθούν : (α) αν η υπαγωγή αποκλειστικά στον Πρόεδρο (ΚΕΕΕ ή Επιμελητηρίου) είναι επιθυμητή ή σκόπιμη. Τούτο, διότι, αφενός, δεν φαίνεται να αιτιολογείται η απόσπαση σχετικής αποφασιστικής αρμοδιότητας από την Δ.Ε. (της ΚΕΕΕ-Επιμελητηρίων), αφετέρου, η άσκηση αυτής, (με ποιο τρόπο και σε ποια έκταση), υπό μόνου του Προέδρου, πρέπει να διερευνηθεί αν συνεπάγεται, και σε ποιόν βαθμό, δημιουργία, ενδεχομένως, ευθυνών, και δυνατότητα έγερσης αξιώσεων τρίτων. (β) αν είναι νομικά ασφαλές και αυτονόητο, στο κανονιστικό περιβάλλον λειτουργίας του ΓΕ.ΜΗ, οποιοδήποτε μονομελές όργανο διοίκησης, (Προϊστάμενος), να έχει τη δυνατότητα μονομερούς δράσης, αυτονομημένης από την υπηρεσιακή λειτουργία του υπόλοιπου Επιμελητηρίου, ώστε να ασκεί, «αποκλειστικά», τις σχετικές αρμοδιότητες. Εκτός, όμως, από προφανή προβλήματα κεντρικής άσκησης του υπηρεσιακού ελέγχου, από τους ασκούντες τη διεύθυνση της υπηρεσιακής δομής κάθε επιμελητηρίου, αντίστοιχα ζητήματα θα ανακύψουν και στη δυνατότητα ελέγχου από πλευράς διοίκησης αυτού, (Δ.Ε.), αλλά, και στην εκ του νόμου ανάληψη, ενδεχομένως, ευθυνών, είτε του συλλογικού οργάνου διοίκησης, είτε του νομικού προσώπου, από την αποκλειστική εκ μέρους του Προϊσταμένου άσκηση των αρμοδιοτήτων του.