• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ' | 8 Μαΐου 2019, 19:03

    Χωρίς να είμαι νομικός αλλά έχοντας μεγάλη νομική εν τοις πράγμασιν εμπειρία από την μέχρι τούδε πλούσια επαγγελμαμική μου ζωή θα ήθελα να εκφράσω την απορία μου για τον συντάκτη του άρθρου αυτού. Τι θα πει "αυτοτελής υπηρεσία διακριτή από τις λοιπές υπηρεσίες" ; Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με οργανισμό λειτουργίας, με υπηρεσίες συνδεόμενες με ιεραρχική εξάρτηση, με δημοκρατικά εκλεγόμενες διοικήσεις με δύο συλλογικά όργανα, το διοικητικό συμβούλιο και την διοικητική επιτροπή και με δημοσιοϋπαλληλικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ο συντάκτης του άρθρου αυτού δημιουργεί ένα κράτος εν κράτει περιφρονώντας την ιεραρχική δομή των υπηρεσιών των επιμελητηρίιων και αγνοώντας τα συλλογικά όργανα διοίκησής τους. Θέλει δηλαδή ο συντάκτης του άρθρου αυτού να προσφέρουν υπηρεσίες οι υπάλληλοι του επιμελητηρίου αλλά να τους διατάζει ο Υπουργός και όχι οι φυσικοί προϊστάμενοί τους. Πρόκειται σαφώς για μια κακή αντίληψη που προσβάλλει τα επιμελητήρια σαν ιστορικό θεσμό αλλά και δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ. Κατά ποιαν πρακτική λογική θα εργάζονται οι υπάλληλοι στο ΓΕΜΗ έχοντας φυσικούς επιμελητηριακούς προϊιστάμενους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτε παρά μόνο ο Υπουργός. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ την ρύθμιση συτή. Το ΓΕΜΗ πρέπει να αποτελεί σαφή και ολοκληρωμένη επιμελητηριακή υπηρεσία όχι μόνο λόγω της φύσης της αλλά και διότι παρέχεται από επιμελητηριακούς υπαλλήλους.