• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ' | 8 Μαΐου 2019, 20:48

    Δεν είναι εύκολα κατανοητό και απορώ σε τι απσσκοπεί η ρύθμιση που λέει ότι η υπηρεσία ΓΕΜΗ παρέχεται αποκλειστικά από τον προϊστάμενό της και από τους υπαλλήλους της, ενώ η υπηρεσία αυτή είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις λοιπές επιμελητηριακές υπηρεσίες.Είναι φυσικό η υπηρεσία ΓΕΜΗ να παρέχεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτής και από τους υπαλλήλους της. Γιατί αναφέρεται στο νόμο η φυσιολογική για κάθε υπηρεσία λεπτομέρεια αυτή. Όποιοι υπάλληλοι του κάθε επιμελητηρίου ορισθούν από την διοίκησή τους να διεκπεραιώνουν το ΓΕΜΗ, αυτοί θα προσφέρουν την υπηρεσία και θα είναι και υπεύθυνοι. Τα προσόντα τους τα λέει ο νόμος κάθε φορά ώστε δεν είναι απαραίτητο να γίνεται τέτοια αναφορά στο σχέδιο του νόμου αυτού, εκτός αν επιδιώκεται κάτι άλλο που δεν προκύπτει από το εν λόγω κείμενο. Η υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιμελητηριακή υπηρεσία διότι η ίδια η υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αμιγώς επιμελητηριακή υπηρεσία και ως τοιαύτη προσφέρεται από τους επιμελητηριακούς υπαλλήλους. Η διατύπωση του άρθρου αυτού στο σημείο αυτό είναι ατυχής και θα πρέπει να γραφεί ότι η υπηρεσία ΓΕΜΗ προσφέρεται όπως και οι λοιπές επιμελητηριακές υπηρεσίες από το προσωπικό του κάθε επιμελητηρίου. Αυτό είναι και το ορθό και δίκαιο, από ρεαλιστικής σκοπιάς, κατά την γνώμη μου.