• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 09:15

    Η ρύθμιση της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.ΓΕ.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε περίπτωση, δε, που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.ΓΕ.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Η πρόβλεψη αυτή έρχεται να ενισχύσει και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.4497/2017, σύμφωνα με τις οποίες η χωρική δραστηριότητα κάθε επιμελητηρίου αντιστοιχεί τουλάχιστον σε μια Περιφερειακή Ενότητα και δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη μιας Περιφέρειας (π.χ. της Αττικής). Για τον ίδιο λόγο άλλωστε δίνεται και η δυνατότητα στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων να ιδρύουν παραρτήματα εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου λειτουργούν.