• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)' | 9 Μαΐου 2019, 11:17

    Προβλέπεται(παρ. 2 εδ. γ’) πλήρης διάκριση και αυτοτέλεια των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ από τις λοιπές Επιμελητηριακές Υπηρεσίες, διάταξη η οποία χρήζει αντικατάστασης από το νομοθέτη καθ’ όσον πρόκειται για αναπόσπαστες μονάδες της επιμελητηριακής δομής και οργάνωσης, άρτια στελεχωμένες από το υπαλληλικό δυναμικό των Επιμελητηρίων και όχι φυσικά για ανεξάρτητες δομές που στεγάζονται απλώς σε «φιλόξενα» επιμελητηριακά κτίρια.