• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)' | 9 Μαΐου 2019, 12:21

    Περιέρχεται αποκλειστικά (άρθρα 4 και 5) η εποπτεία καθώς και η πλήρης κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γεγονός που μετατρέπει τα Επιμελητήρια από υπεύθυνους κατόχους σε απλούς παρατηρητές και διεκπεραιωτές του ΓΕΜΗ. Θεωρούμε αναγκαία την άσκηση των ως άνω εξουσιών από τα Επιμελητήρια (Διοικητική Επιτροπή εκάστου Επιμελητηρίου), με άμεσο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, χωρίς να αρνούμαστε την γενική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.