• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ' | 9 Μαΐου 2019, 12:10

    Με το προτεινόμενο άρθρο 3.1 συνίσταται στην ΚΕΕΕ, αυτοτελής και διακριτή Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, με αρμοδιότητες, που θα ασκούνται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους αυτής της Υπηρεσίας. Παρομοίως και με τον ίδιο τρόπο (άρθρο 3.2.γ) δημιουργούνται αυτοτελείς και διακριτές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4γ & δ, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, ο οποίος αναλαμβάνει την παρακολούθηση της λειτουργίας και την οργάνωση τους ενώ θα ενεργεί με κανονιστικές και με τεχνικές παρεμβάσεις. Από τον συνδυασμό αυτών των διατάξεων προκύπτει, ότι δημιουργείται ένα δίκτυο ανεξάρτητων και αυτοτελών Υπηρεσιών ΓΕΜΗ εντός των Επιμελητηρίων, το οποίο θα είναι εκτός της φυσικής ιεραρχίας και δεν θα έχει καμιά απολύτως σχέση με την λειτουργία των Επιμελητηρίων. Με αυτό τον τρόπο η λειτουργία του ΓΕΜΗ αποξενώνεται εντελώς από τον επιμελητηριακό θεσμό, ο οποίος αποτελεί τον ιστορικό φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με την εμμονή για την πιστοποίηση των χρηστών ΓΕΜΗ, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των Επιμελητηρίων, καθώς θα δημιουργηθούν δυο υπηρεσίες, με υπάλληλους δυο κατηγοριών. Πιστεύουμε, ότι οι διατάξεις αυτές είναι απαραίτητο να αποσυρθούν, ώστε οι ΥΓΕΜΗ να παραμείνουν εντός του πλαισίου λειτουργίας των Επιμελητήριων, ως αναπόσπαστο και οργανικά ενταγμένο τμήμα τους καθώς και να συνεχίσουν να υπάγονται στην θεσμοθετημένη ιεραρχία αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανισθούν διαλυτικά φαινόμενα στην λειτουργία των υπηρεσιών ΓΕΜΗ και των Επιμελητηρίων με ανάλογο αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιχειρηματίες και εν γένει στους πολίτες της χώρας.