• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 12:53

    Στην υποπ. β. της παρ.2 μετά την λέξη καταχωρίζονται να προστεθούν οι λέξεις αυστηρά και μόνο δηλ" στη μερίδα καταχωρίζονται αυστηρά και μόνο κατά υπόχρεο..."